نویسنده = سید احمد میر حسینی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای مدیریت در جامعه اسلامی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381

سید احمد میر حسینی