نویسنده = حسینی، سید احمد میر
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای مدیریت در جامعه اسلامی

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381

سید احمد میر حسینی