کلیدواژه‌ها = مدیریت
کارکردهای مدیریت در جامعه اسلامی

دوره 15، شماره 0، دی 1381

سید احمد میر حسینی


ویژگی های مدیریت در نظام اسلامی

دوره 13، شماره 0، تیر 1381

حجة الا سلا م مجتبى الهیان