کلیدواژه‌ها = رضایت ذی نفع ها
تعداد مقالات: 1
1. رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت

دوره 15، شماره 0، زمستان 1381

دکتر حسن زارعی متین