نویسنده = الهیان، حجة الا سلا م مجتبى
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های مدیریت در نظام اسلامی

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

حجة الا سلا م مجتبى الهیان