نویسنده = الوانی، دکتر سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت کیفیت جامع و پرسش های بی پاسخ

دوره 3، شماره 0، پاییز 1378

دکتر سید مهدی الوانی؛ حسن دانائی فرد