نویسنده = آذر، دکتر عادل
تعداد مقالات: 2
2. مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

دوره 13، شماره 0، تابستان 1381

دکتر عادل آذر؛ سعید صفری